Mange nye selskaper på NOTC-listen i 2018

Det ble registrert 15 nye selskaper på NOTC-listen i 2018. I tillegg ble fire selskaper flyttet fra B-listen til NOTC-listen. Fem selskaper ble avregistrert hvorav ett ble notert på Oslo Børs, ett ble notert på Merkur Market og ett på NASDAQ. NOTC-listen består nå av 57 selskaper som samlet har en markedsverdi på ca NOK 101 milliarder. Selskapene på NOTC-listen hentet inn drøyt syv milliarder i ny aksjekapital i 2018.

Omsetningen av aksjer på NOTC listen var i 2018 noe lavere enn i 2017. Oslo Børs VPS Holding var den mest omsatte aksjen, både i året som helhet og i fjerde kvartal. DnB Markets hadde størst andel av omsetningen gjennom året. I fjerde kvartal hadde Carnegie den største andelen av omsetningen. 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no