IOSCO setter søkelyset på financial return crowd-funding

FR crowd-funding kjennetegnes av at nystartede bedrifter samler inn små beløp fra et stort antall personer via WEB-baserte plattformer for å finansiere nye prosjekter. Denne virksomheten er i sterk vekst over hele verden. Volumet har doblet seg hvert år de siste 5 årene.

IOSCO-rapporten konkluderer med at virksomheten ikke representerer systemrisiko for den den finansielle sektor, men at det er behov for global standarder som nasjonale tilsynsmyndigheter bør følge.  

Les rapporten her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no