IOSCO har publissert Securities Markets Risk Outlook for 2013 og 2014

Rapporten vurderer viktige trender, sårbarhet og risiki i verdipapirmarkedene ut fra et systemrisikoperspektiv

Rapporten diskuterer fire viktige faktorer som påvirker system risikoen globalt sett, og som IOSCO medlemsland må vektlegge for å redusere sårbarheten i det globale verdipapirmarkedet og den globale finansnæringen.

Les rapporten her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no