Fremgang for verdipapirforetakene

Statistikk fra Finanstilsynet viser fremgang for verdipapirforetakene sammenlignet med de siste årene. Corporate aktiviteter som emisjoner, fusjoner, børsnoteringer og oppkjøp har økt og det samme har handel med "andre finansielle instrumenter". Kurtasje fra aksjehandel er fortsatt på et lavt nivå.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no