Foretaksobligasjoner blir viktigere verden over

IOSCO har publisert en studie som viser at markedet for foretaksobligasjoner har blitt større og viktigere for realøkonomien verden over. Fortsatt er banklån den viktigste finansieringskilde for bedrifter, men lån i obligasjonsmarkedet øker. De fremvoksende økonomier har hatt stor vekst i sine markeder for foretaksobligasjoner.

Les rapporten her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no