Felles brev til Finansdepartementet om gjennomføring av MiFID II i Norge

VPFF, Oslo Børs, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon og Verdipapirfondenes Forening har i et felles brev til Finansdepartementet oppfordret til at departementet legger til rette for at MiFID II og MiFIR blir gjennomført i Norge innen den samme fristen som i EU.

Som kjent har Europaparlamentet og Rådet har vedtatt å utsette ikrafttredelsen av MiFID II og MiFIR til 3. januar 2018.

Det er bred enighet i bransjen om at det norske verdipapirmarkedet og norske markedsaktører vil få en sterk konkurransemessig ulempe dersom innføringen av MiFID II og MiFIR blir forsinket i Norge.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no