FREYR registrert på NOTC listen

FREYR er et norsk selskap som planlegger en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Mo i Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter

Det er registrert fire nye selskaper på NOTC-listen så langt  i 2020. Fire selskaper er avregistrert hvorav tre selskaper ble notert på Merkur Market og ett på Oslo Børs. 

Omsetningen første halvår var NOK 2,4 milliarder mot NOK 1,4 milliarder samme periode i fjor. Vaccibody var den mest omsatte aksjen, mens Arctic Securities hadde størst markedsandel.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no