Ligningskurser

VPFF leverer beregnede verdier pr 1. januar på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån. Disse verdiene oversendes VPS og benevnes som ligningsverdier. VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

Listen med ligningskurser vil bli supplert/oppdatert etter hvert som nye data kommer inn. 

Det er pr 01.02.2019 gjort følgende korrigeringer:

NO0010759392

Hilleren Tomteselskap AS 16/18 20,00% C

15,00

NO0010759400

Hilleren Tomtesels AS 16/18 20,00% SEK C

15,00

NO0010771314

Östermyra Bruk AB  16/19 13,00% USD C

5,00

NO0010771322

Östermyra Bruk AB  16/19 13,00% C

5,00

NO0010771330

Östermyra Bruk AB  16/19 13,00% SEK C

5,00

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no