Kommentarer til IOSCO's utkast til regulering av OTC-derivater - 6.12.2010

The Nordic Securities Association (NSA) har i samarbeid med ISDA, AFME, ASSOSIM og BBA utarbeidet kommentarer til IOSCO's utkast til regulering av OTC-derivater.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no