Etisk Råd med ny avgjørelse

SpareBank 1 Nord-Norge Markets ble innklaget av kunde fordi megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede kreditt. Dette medførte at klager fikk underdekning etter å ha handlet en større aksjepost, og påfølgende krav om å redusere porteføljen.  Rådet fant ikke at foretaket hadde brutt lovgivningen eller hadde brutt Forbundets etiske normer. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no