EU-Kommisjonen vil ha strukturelle endringer i banksektoren

EU-Kommisjonen foreslår nye regler som forbyr de største og mest komplekse EU-bankene å drive proprietary trading. Slike banker kan også bli pålagt å skille ut annen risikofylt virksomhet og separere den fra vanlig bankvirksomhet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no