ESMA krever forsiktighet ved salg av komplekse finansprodukter

ESMA har utgitt en "opinion" om salg av komplekse finansprodukter til ikke-profesjonelle kunder. ESMA er bekymret av en utvikling hvor komplekse finansprodukter ment for profesjonelle aktører i større grad enn tidligere selges til ikke-profesjonelle kunder. ESMA viser til MiFID reglene som stiller krav om at verdipapirforetak må sikre seg at kunden har tilfredsstillende kunnskap og erfaring til å forstå produktet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no