Bonusforskriften er justert - 21.12.2010

Finansdepartementet har justert forskriften om godtgjørelsesordninger i finanssektoren.

Endringen innebærer at verdipapirforetak ved vurderingen av hvem som har vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, også må vurdere å la bonusreglene få anvendelse for andre ansatte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte og ansatte med arbeid av vesentlig betydning for foretakets risikoprofil.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no