Bonusforskriften er fastsatt - 1.12.2010

Finansdepartementet har tatt hensyn til flere av synspunktene bransjen pekte på i høringsrunden ved fastsettelse av bonusforskriften.

  • Omfatter ledende ansatte, ansatte/tillitsvalgte med kontrolloppgaver og ansatte/tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering
  • For disse skal det være passende ballanse mellom fast og variabel godtgjørelse. Halvparten av den variable godtgjørelsen skal gis i form av aksjer eller i form av betinget kapital
  • Avkastning fra indre selskap faller inn under regelverket
  • Forskriften vil ikke berøre opptjent bonus i 2010 som utbetales i 2011

Bonusforskriften (ekstern lenke, åpnes i nytt vindu)

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no