Aprila Bank ASA registrert på NOTC-lisen

Aprila Bank er en digital bank for små og mellomstore bedrifter. Se nærmere notc.no.  

Omsetningen av aksjer på NOTC listen er om lag på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. I tredje kvartal 2018 er det omsatt aksjer for ca NOK 800 millioner mot ca NOK 900 tredje kvartal 2017. GoodBulk var den mest omsatte aksjen, mens Clarksons Platou Securities hadde høyest markedsandel blant meglerne. Selskapene på NOTC listen har hittil hentet inn ca NOK 4 milliarder i ny aksjekapital.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no