Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

mai 27, 2013 15:03:49 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.12.2007

Klagen var rettet mot Nordea Markets og gjaldt dekningshandel som følge av omvendt split (”spleis”). Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 15:02:42 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 12.12.2007

Klagen var rettet mot Netfonds Bank ASA og gjaldt gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 15:01:19 Nyheter

Opprettet versjon av bransjestandard nr. 3 - 13.12.2007

Opprettet versjon av bransjestandard nr. 3 - Forholdet mellom corporate- og analysavdelingen.

NFMF har utarbeidet en opprettet versjon av bransjestandard nr. 3 om forholdet mellom corporate- og analysavdelingen.

mai 27, 2013 14:59:25 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Landsbanki Norge - 18.12.2007

Landsbanki Norge er fra 14. desember 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 14:09:23 Nyheter

Nytt medlesmsforetak - Pareto Private Equity AS - 10.01.2008

Pareto Private Equity AS er fra 9. januar 2008 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 14:08:34 Nyheter

Ligningskurser per 1. januar 2008

Norges Fondsmeglerforbund har utarbeidet ligningskurser per 1. januar 2008.

mai 27, 2013 14:07:08 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.02.2008

Klagen gjaldt strid om antall aksjer i kjøpsordre på aksjer i Sevan Marine ASA. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 14:06:10 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Cosmos Markets ASA - 06.03.2008

Cosmos Markets ASA er fra 6. mars 2008 tatt opp som assosiert medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 14:05:27 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd

Klagen omhandler tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP), som den gang het ProdJack ASA, i forbindelse med emisjon i februar 2007. Klagen gis delvis medhold. DnB Nor Markets meddeles irettesettelse for meglers brudd på de dagjeldende etiske normer § 4-2 (2).

mai 27, 2013 14:04:27 Nyheter

Nytt styre i Forbundet - 09.04.2008

Generalforsamlingen i Norges Fondsmeglerforbund valgte nytt styre 8. april 2008

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no