Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

mai 27, 2013 15:16:22 Nyheter

Nytt medlemsforetak: NRP Securities ASA - 02.08.2007

NRP Securities ASA er fra 2. august 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:15:39 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Caveo ASA - 14.08.2007

Caveo ASA er fra 10. august 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:15:06 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Vest - 22.08.2007

Sparebanken Vest er fra 22. august 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:13:10 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebank 1 SR-Bank - 06.09.2007

Sparebank 1 SR-Bank er fra 6. september 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:11:45 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Møre - 06.09.2007

Sparebanken Møre er fra 6. september 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:11:06 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Axir ASA - 24.09.2007

Axir ASA er fra 24. september 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:10:10 Nyheter

Presseseminar for næringslivsjournalister - 04.10.2007

Norges Fondsmeglerforbund inviterer til presseseminar for næringslivsjournalister.

mai 27, 2013 15:07:04 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 17.10.2007

Klagen var rettet mot Nordea Markets og gjaldt gjennomføring av salgsordre mottatt per telefaks. Klager fikk medhold.

mai 27, 2013 15:05:57 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Sogn og Fjordane - 18.10.2007

Sparebanken Sogn og Fjordane er fra 18. oktober 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:04:40 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Medici Corporate ASA - 06.11.2007

Medici Corporate ASA er fra 1. nov 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no