Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

mai 27, 2013 15:58:25 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 16.03.2007

Klagen gjaldt mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger i forbindelse med emisjon. Klagen ble ikke tatt til følge.

mai 27, 2013 15:53:45 Nyheter

MiFID seminar - 30.05.2007

MiFID seminar avholdes 20. juni 2007

Stortingets vedtok 29. mai 2007 ny lov om verdipapirhandel (MiFID) som trer i kraft 1. november 2007. Det avholdes seminar om MiFID for alle verdipapirforetak med konsesjon og foretak som må søke konsesjon, onsdag 20. juni 2007 kl. 12.30 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge.

mai 27, 2013 15:51:55 Nyheter

Nytt medlemsforetak: WarrenWicklund Asset Management ASA - 04.06.2007

WarrenWicklund Asset Management ASA er fra 1. juni 2007 tatt opp som assosiert medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:50:41 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Christiania Securities ASA - 18.06.2007

Christiania Securities ASA er fra 18. juni 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:49:28 Nyheter

MiFID seminar - 21.06.2007

MiFID seminar avholdt - presentasjonene lagt ut.

Det ble avholdt MiFID seminar 20. juni 2007 med stor deltakelse. Her er presentasjonene fra de ulike foredragsholderne.

mai 27, 2013 15:44:10 Nyheter

Nytt medlemsforetak: CAR ASA - 21.06.2007

CAR ASA er fra 21. juni 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:43:26 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Orkla Finans Kapitalforvalting ASA - 25.06.2007

Orkla Finans Kapitalforvalting ASA er fra 25. juni 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:41:38 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Bergen Banking Rådgivning ASA - 25.06.2007

Bergen Banking Rådgivning ASA er fra 25. juni 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:40:58 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Arctic Securities ASA - 28.06.2007

Arctic Securities ASA er fra 28. juni 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:20:11 Nyheter

Forskrift til verdipapirhandelloven vedtatt - 29.06.2007

Finansdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om verdipapirhandel (verdipapirforskrift) og en ny forskrift om regulerte markeder (børsforskrift).

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no