Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

sep 24, 2013 13:21:17 Nyheter

ESMA trends, risks and vulnerabilities report

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published its “Trends, Risks, Vulnerabilities” report. The report analyses the performance of securities markets (at the wholesale and retail level) in the first half of 2013 in order to assess trends and risks, so as to develop a comprehensive picture of systemic and macro-prudential risks in the EU to assist both national and EU bodies in their risk assessments.
 

sep 17, 2013 10:45:15 Nyheter

Sår tvil om finansskatt i EU

EU-Rådets egne juridiske eksperter sår tvil om lovligheten av finansskatten (FTT). Juridiske eksperter mener det kan være ulovlig at skatten rammer borgere som ikke er hjemmehørende i FTT-sonen.

aug 28, 2013 10:14:00 Nyheter

Vi har endret navn

Norges Fondsmeglerforbund har endret navn til Verdipapirforetakenes Forbund

 

aug 08, 2013 13:05:06 Nyheter

MiFID II kan gi store utfordringer

MiFID II kan bli en stor utfordring for det norske verdipapirmarkedet

juli 16, 2013 09:55:51 Nyheter

Eierkontrollregler for Oslo Børs og VPS

Oslo Børs og VPS har viktige funksjoner i samfunnsøkonomien og utfører viktige samfunnsoppgaver. Derfor bør dagens eierbegrensiningsregler opprettholdes så langt mulig, skriver NFMF i en høringsuttalelse

juli 16, 2013 09:55:08 Nyheter

Høring om FATCA

Norges Fondsmeglerforbund stiller seg meget postiv til at Norge har inngått bilateral avtale med USA vedrørende gjennomføring av FATCA. En del praktiske spørsmål bør avklares i forbindelse med utarbeidelsen av forskriftene

juli 16, 2013 09:54:16 Nyheter

Hæring om AIFMD

Prosjektfinansiering eller syndikering er en svært viktig finansieringskilde for blant annet norske rederier og riggeiende selskaper. I høringsuttalesen peker NFMF på viktigheten av gode rammebetingelser for denne finansieringsformen

juli 16, 2013 09:53:21 Nyheter

Ny anbefaling om selskapsobligasjoner fra VPFF

NFMF har fastsatt anbefalte retningslinjer for utleggelse av selskapsobligasjoner (high-yield). Anbefalingen omhandler informasjonshåndtering ved tilrettelseggelse av slike lån og videre tilretteleggers undersøkelser ved ikke-prospektpliktige obligasjoner. Les anbefalingen under bransjenormer/bransjeanbefalinger.

juli 16, 2013 09:48:30 Nyheter

OTC-statistikk for 2. kvartal 2013

Omsetningen i 2 kvartal 2013 av unoterte aksjer på OTC-listen endte på NOK ca 1,2 mrd mot NOK 712 mill samme periode i fjor. Omsetningen 1. halvår var på NOK ca 2,4 mrd mot ca NOK 1,7 mrd samme periode i fjor. OTC-selskapene har gjennomført emisjoner for ca NOK 4,4 mrd 1. halvår 2013. Et nytt selskap ble registrert i 2. kvartal (Greenship Bulk Trust). Se statistikken under NOTC-statistikk.

mai 27, 2013 15:58:25 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 16.03.2007

Klagen gjaldt mangelfull og feilaktig informasjon fra tilrettelegger i forbindelse med emisjon. Klagen ble ikke tatt til følge.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no