Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

april 23, 2013 14:22:26 Nyheter

Presentasjoner fra bransjeseminar 2. juni 2010

Vedlagt er presentasjoner fra bransjeseminaret "Trender og utvikling i sparemarkedet".

april 23, 2013 13:56:28 Nyheter

Utsettelse av plikt til å foreta lydopptak - 10.6.2010

Finansdepartementet har besluttet at endringene i verdipapirforskriften om verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler, skal tre i kraft seks måneder senere enn opprinnelig bestemt, det vil si 1. januar 2011 i stedet for 1. juli 2010.

april 23, 2013 13:54:42 Nyheter

Nye bestemmelser om shortsalg - 11.6.2010

Nye bestemmelser om shortsalg i verdipapirhandelloven trer ikraft 1. juli 2010.

april 23, 2013 13:52:59 Nyheter

NSA Annual Report 2009 - 17.6.2010

Nordic Securities Association (NSA), som er en felles forening for de nordiske fondsmeglerforeningene, har utarbeidet årsrapport for 2009.

april 23, 2013 13:51:35 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Norsk Fondsrådgivning AS - 5.7.2010

Norsk Fondsrådgivning AS er tatt opp som assosiert medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 5. juli 2010.

april 23, 2013 13:50:41 Nyheter

Nytt medlemsforetak: CMC Markets - 5.7.2010

CMC Markets er tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 1. juli 2010.

april 23, 2013 13:47:52 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.8.2010

Klagen er rettet mot Cosmos Markets AS og gjelder påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:46:33 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.8.2010

Klagen er rettet mot Terra Markets AS og gjaldt påstand om mangelfull oppfølging av klager fra verdipapirforetakets side i forbindelse med kjøp av aksjer. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:45:23 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.8.2010

Klager har innklaget Nordnet Bank NUF med påstand om at foretaket var uberettiget til å tvangsselge klagers aksjer. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:40:18 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.8.2010

Klagen gjelder påstand om manglende oppfølging fra verdipapirforetaket i forbindelse med aksjehandel. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no