Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

april 23, 2013 15:19:57 Nyheter

Lydopptak av kundesamtaler - 15.3.2011

Endring i forskrifter om plikt til lydopptak i tilknytning til yting av investeringstjenester trer i kraft 1. april 2011. I den forbindelse har Forbundet revidert Bransjestandard nr. 2 som definerer nærmere innholdet av lydopptaksplikten.

april 23, 2013 15:14:22 Nyheter

Ny juridisk direktør i NFMF - 28.1.2011

Angela Nygaard (43) tiltrer som ny juridisk direktør i Norges Fondsmeglerforbund 1. februar 2011. Hun kommer fra stilling som tilsynsrådgiver i Finanstilsynet, avdeling for regnskaps- og revisortilsyn.

april 23, 2013 15:11:53 Nyheter

Korrigeringer av ligningskurser - 18.1.2011

Det er foretatt korrigeringer av kurser pr. 17., 18., 19., 24.,25., 26, 28. januar og 1. februar 2011

 

april 23, 2013 15:09:42 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 14.1.2011

Klagen er rettet mot SEB Enskilda AS og gjelder klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 15:08:35 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 12.1.2011

Klagen retter seg mot Handelsbanken Capital Markets. Saken gjelder klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg ut av aksjen. Klagen kan ikke føre frem.

april 23, 2013 15:06:56 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2011 - 12.1.2011

Norges Fondsmeglerforbund har utarbeidet ligningskurser for finansielle instrumenter ligningsåret 2010. Ligningskursene på aksjer og egenkapitalbevis er nå publisert.

april 23, 2013 14:58:21 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 12.1.2010

Klagen er rettet mot Pareto Securities AS. Klager hevder at innklagede har gitt feilaktig og mangelfull informasjon om det investerte produktets egenskaper samt om konsekvensene ved innløsning før forfall. Klager gis ikke medhold.

april 23, 2013 14:57:13 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2010 - 13.1.2010

Ligningskurser på fondsandeler er nå publisert. Enkelte utbytter på aksjer og egenkapitalbevis er også oppdatert.

april 23, 2013 14:55:37 Nyheter

Endring av Bransjestandard nr. 3 - 14.1.2010

Vi gjør oppmerksom på den nye versjonen av Bransjestandard nr. 3 er gjeldende f.o.m. dagsdato. Kapittel 7 om stille perioder mht. utarbeidelse av analyser er endret ved at standarden nå presiserer at det skal foretas en konkret vurdering av hvorvidt det skal nedlegges restriksjoner på utarbeidelse av analyser ved private plasseringer.

april 23, 2013 14:54:17 Nyheter

Oppdaterte ligningskurser

Ligningskursene er oppdatert 21.01.10.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no