Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

april 23, 2013 16:07:28 Nyheter

Skatt på finanstransaksjoner - 11.1.2012

Oxera-rapporten viser at skatt på finanstransaksjoner vil gi betydelig negative virkninger.

april 23, 2013 15:55:42 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 16.12.2011

Saken gjelder klage på manglende rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing. Klagen ble avvist på grunn av at forholdet var foreldet.

april 23, 2013 15:53:41 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 26.10.2011

Saken gjelder klage på manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 15:52:07 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Castelar Corporate Finance AS - 6.9.2011

Castelar Corporate Finance AS er tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 6. september 2011.

april 23, 2013 15:51:07 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.8.2011

Saken gjelder klage på uriktig kursinformajon i forbindelse med internettbasert aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 15:50:00 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 13.7.2011

Saken gjelder klage på investeringsrådgivning i forbindelse med investering med lånefinansiering. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

april 23, 2013 15:29:45 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 23.5.2011

Saken gjelder klage på rådgivningen i forbindelse med investering i to ulike produkter (med lånefinansiering) formidlet gjennom Warren Capital AS (tidligere Wicklund Asset Management AS). Klagen ble etter en konkret vurdering avvist som foreldet.

april 23, 2013 15:28:14 Nyheter

Ny styreleder i Norges Fondsmeglerforbund - 3.5.2011

Tom Grøndahl er valgt til ny styreleder i Norges Fondsmeglerforbund. Tom Grøndahl har lang og bred erfaring som leder i finansinstitusjoner.

april 23, 2013 15:23:35 Nyheter

Årsberetning 2010 - 2.5.2011

Årsberetning for 2010 er publisert

april 23, 2013 15:20:59 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 24.3.2011

Klagen gjelder mangelfull oppfølgning fra Terra Markets side i forbindelse med aksjehandel gjennom foretaket. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no