Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

april 24, 2013 09:18:30 Nyheter

Navneendring

Norges Fondsmeglerforbud

endrer navn til

Verdipapirforetakenes Forbund

april 23, 2013 16:33:16 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2013

Antatt omsetningsverdi pr 1. januar 2013 er klare for børsnoterte egenkapitalinstrumenter, obligasjoner og derivater. Kursene benyttes ved ligningsmessig verdsettelse av finansielle instrumenter for 2012. Vi publiserer også tilsvarende verdier på andeler i verdipapirfond.

april 23, 2013 16:18:15 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 7.12.2012

Saken gjelder klage på hvordan megler har håndtert sin rådgivningsrolle i forhold til klagers handel i aksjer og fraktderivater. Klager gis delvis medhold.

april 23, 2013 16:15:54 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 10.9.2012

Saken gjelder klage på CMC Markets UK PLC Oslo sin håndtering av ”stop-buy” ordre i forbindelse med klagers kjøp av CFD (Contract for Difference). Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 16:14:30 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 20.8.2012

Saken gjelder klage på manglende innleggelse av stop-loss på enkelte av klagers investeringer i aksjer, samt klage på manglende oppfølgning fra meglers side. Klager fikk medhold.

april 23, 2013 16:13:10 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 11.6.2012

Saken gjelder klage på Terra Markets AS’ manglende ivaretakelse av klagers ønske om ”lav” til ”moderat” risikoprofil, i forbindelse med 14 transaksjoner i 2008.

april 23, 2013 16:11:47 Nyheter

Ny adresse! - 11.6.2012

Postboks 1501 Vika, 0117 Oslo - Besøksadresse: Fjordalléen 16 - Telefon: 23 11 17 40

april 23, 2013 16:11:12 Nyheter

Vi flytter! - 6.6.2012

Fredag 8. juni flytter vi kontor til Fjordalléen 16. I forbindelse med flyttingen vil også vårt sentralbord være nede (gjelder både telefon og e-mail), og vi vil være operative på nytt kontor f.o.m. mandag 11. juni.

april 23, 2013 16:10:38 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.4.2012

Saken gjelder klage på at Nordnet foretok sperringer av klagers depot i forbindelse med tvangssalg av aksjer. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 16:08:54 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2012

Ligningskurser, som er antatt omsetningsverdi pr 1. januar 2012, er klare for børsnoterte egenkapitalinstrumenter og derivater, samt obligasjoner og sertifikater.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no