Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

mai 27, 2013 10:56:05 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 26.02.2009

Klagen er rettet mot Acta Kapitalforvaltning ASA. Saken gjelder klage på strukturert produkt samt rådgivningen i forkant av investeringen. Klagen avvises.

mai 27, 2013 10:53:46 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 25.03.2009

Saken gjelder klage på Nordnet Bank NUF i forbindelse med at Oslo Børs foretok sletting av salgsordre som klager hadde lagt inn gjennom Nordnet Bank NUF. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 10:50:35 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 26.03.2009

Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania Securities AS i forbindelse med aksjehandel samt at kvaliteten på rådgivningen skulle medført lavere kurtasje. Klagen gis delvis medhold.

mai 27, 2013 10:49:08 Nyheter

Bransjeseminar 4. juni 2009 - 22.05.2009

Norges Fondsmeglerforbund inviterer aktører i finansmarkedet til bransjeseminar torsdag 4. juni 2009.

mai 27, 2013 10:47:20 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 26.05.2009

Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra First Securities AS i forbindelse med aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 10:45:25 Nyheter

Ny bransjeanbefaling - 29.05.2009

NFMF har utarbeidet bransjeanbefaling nr. 8 - Kundekontroll i forbindelse med shortsalg.

mai 27, 2013 10:43:26 Nyheter

Presentasjoner fra bransjeseminaret 4. juni 2009 . 08.06.2009

Vedlagt er presentasjoner fra bransjeseminaret som ble avholdt 4. juni med tema: "Trender og utvikling i sparemarkedet".

mai 27, 2013 10:36:18 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 23.06.2009

Klagen gjelder urettmessig bruk og tilegnelse av analysedatabase og innklagedes håndtering av saken fra det tidspunkt innklagede ble gjort oppmerksom på forholdet. Klager gis medhold.

mai 27, 2013 10:34:29 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.07.2009

Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av aksjer i et selskap. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 10:33:20 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.08.2009

Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til foretaket i forbindelse med aksjehandel. Klager hevder at verdipapirforetaket la opp til en handelsstrategi som innebar mest mulig kurtasje til verdipapirforetaket og at dette gikk på bekostning av verdipapirforetakets plikt til å ivareta kundens interesse. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no