Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

mai 27, 2013 13:14:17 Nyheter

Nytt medlemsforetak: VentureLab AS - 16.12.2008

VentureLab AS er tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund f.o.m. 16. desember 2008.

mai 27, 2013 12:50:31 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2009 - 16.01.2009

Norges Fondsmeglerforbund har utarbeidet ”antatt omsetningsverdi” for finansielle instrumenter pr. 1. januar 2009. Disse brukes som ligningskurser for ligningsåret 2008.

mai 27, 2013 11:11:59 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Norne Securities AS - 07.01.2009

Norne Securities AS er tatt opp som medlem i Forbundet f.o.m. 7. januar 2009.

mai 27, 2013 11:10:41 Nyheter

Pressemelding: Nordic Securities Association - 09.01.2009

De nordiske fondsmeglerforbundene formaliserer samarbeidet ved dannelsen av foreningen ”Nordic Securities Association” (NSA). Endringene i infrastrukturen i det stadig mer globaliserte verdipapirmarkedet har skapt et økt behov for at de nordiske verdipapirforetak taler med en felles røst, særlig ovenfor markedsplasser, clearinginstitusjoner og regelutviklere.

mai 27, 2013 11:08:50 Nyheter

Ny bransjeanbefaling - 14.01.2009

NFMF har utarbeidet bransjeanbefaling nr. 7 "Anbefalte retningslinjer ved salg av warrants".

mai 27, 2013 11:06:29 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 23.01.2009

Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager har mottatt fra verdipapirforetaket i forbindelse med kjøp av aksjer. Klager mener seg berettiget til kompensasjon som følge av de dårlige resultater aksjehandelen ga. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 11:05:34 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 29.01.2009

Saken gjelder klage rettet mot Christiania Securities AS på rådgivningen mottatt av klager i forbindelse med aksjehandel, samt påstand om diskresjonær handel fra Christiania Securities AS sin side. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 11:04:38 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 03.02.2009

Saken gjelder klage på investeringer i Pareto Shippingkapital AS (”Pareto ShippingKapital”), RomReal Estate AS (”RomReal”) og E-Star Property AS (”E-Star”). Emisjonen i Pareto ShippingKapital var tilrettelagt av Pareto Private Equity AS, mens emisjonene i RomReal og E-Star var tilrettelagt av Pareto Securities AS. Klagen gjelder både rådgivningen og feil i presentasjonsmaterialet ved at investeringene ikke har gitt den forespeilte avkastning. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 11:03:31 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 18.02.2009

Klagen er rettet mot Nordnet Bank NUF. Klagen gjelder dekning av renteomkostninger i forbindelse med overbelåning på kundens depot-/klientkonto, og hvorvidt kunden kunne lastes overbelåningen. Klager fikk medhold.

mai 27, 2013 10:57:11 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Sør - 24.02.2009

Sparebanken Sør er innvilget medlemskap i Forbundet f.o.m. 24. februar 2009.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no