Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

mai 27, 2013 13:40:10 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 27.06.2008

Saken gjaldt klagers kjøp av aksjer i tre børsnoterte selskaper og senere gjennomføring av dekningssalg. Klager mente at innklagede burde ha advart mot enkelte av klagers disposisjoner. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:37:17 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 13.08.2008

Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:31:07 Nyheter

CAR ASA er slettet som medlem i Forbundet - 20.08.2008

CAR ASA har innlevert sin konsesjon. En betingelse for medlemskap i NFMF er at foretaket har konsesjon. CAR ASA er derfor slettet som medlem per 20. august 2008.

mai 27, 2013 13:28:35 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 21.08.2008

Saken gjelder klage fra megler og hans arbeidsgiver etter at styret i Norges Fondsmeglerforbund nektet å fornye meglerens autorisasjon før det er gått ett år. Bakgrunnen er at megleren kort tid før ansettelsen ble domfelt for uaktsom medvirkning til innsidehandel. Klagerne fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:27:16 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 23.09.2008

Klagen gjelder salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at selskapet gjennomførte en aksjespleis. Klager solgte det antall aksjer klager hadde før aksjespleisen og fikk salgsprovenyet inn på sin konto. Innklagede foretok dekningskjøp, og salgsprovenyet ble tilbakeført til innklagede. Klager protesterte mot dette. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:25:27 Nyheter

Ny bransjeanbefaling - 30.10.2008

NFMF har utarbeidet bransjeanbefaling nr. 6 "Fremstilling av honorarer og gebyrer kundemateriell".

mai 27, 2013 13:22:13 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 31.10.2008

Saken gjelder tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt inn i Nordnets elektroniske handelssystem. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:20:57 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Pareto Online AS - 25.11.2008

Pareto Online AS er fra 24. november 2008 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 13:20:18 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Argo Securities AS - 03.12.2008

Argo Securities AS er tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund f.o.m. 3. desember 2008.

mai 27, 2013 13:15:39 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 16.12.2008

Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på meglers utøvelse av sine oppgaver, herunder et tilfelle av brudd på en avtale om stop-loss. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no