Nyhetsarkiv

april 23, 2013 15:06:56 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2011 - 12.1.2011

Norges Fondsmeglerforbund har utarbeidet ligningskurser for finansielle instrumenter ligningsåret 2010. Ligningskursene på aksjer og egenkapitalbevis er nå publisert.

april 23, 2013 15:05:33 Statistikk

OTC-statistikk 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 2010 endte på ca. NOK 2,891 mrd.; en tilnærmet dobling av omsetningen i 2009 som da var på ca. NOK 1,477 mrd.

april 23, 2013 14:58:21 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 12.1.2010

Klagen er rettet mot Pareto Securities AS. Klager hevder at innklagede har gitt feilaktig og mangelfull informasjon om det investerte produktets egenskaper samt om konsekvensene ved innløsning før forfall. Klager gis ikke medhold.

april 23, 2013 14:57:13 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2010 - 13.1.2010

Ligningskurser på fondsandeler er nå publisert. Enkelte utbytter på aksjer og egenkapitalbevis er også oppdatert.

april 23, 2013 14:55:37 Nyheter

Endring av Bransjestandard nr. 3 - 14.1.2010

Vi gjør oppmerksom på den nye versjonen av Bransjestandard nr. 3 er gjeldende f.o.m. dagsdato. Kapittel 7 om stille perioder mht. utarbeidelse av analyser er endret ved at standarden nå presiserer at det skal foretas en konkret vurdering av hvorvidt det skal nedlegges restriksjoner på utarbeidelse av analyser ved private plasseringer.

april 23, 2013 14:54:17 Nyheter

Oppdaterte ligningskurser

Ligningskursene er oppdatert 21.01.10.

april 23, 2013 14:51:44 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 21.1.2010

Klagen retter seg mot Pareto Securities AS. Klager hevder innklagede har gitt villedende opplysninger om klagers avkastning på aksjehandel gjennom foretaket, og at denne feilaktige informasjonen dannet grunnlag for at klager gjorde ytterligere handler. Klager gis ikke medhold.

april 23, 2013 14:50:39 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 21.1.2010

Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla Finans Kapitalforvaltning i forbindelse med klagers investering i tre ulike produkter. Klager hevder at innklagede har gitt mangelfull og feilaktig informasjon om risikoen knyttet til investeringene. Klager gis ikke medhold

april 23, 2013 14:49:38 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 29.1.2010

Klagen er rettet mot Netfonds Bank ASA. Saken gjelder rettmessigheten av tvangssalg av klagers aksjer som følge av for høy belåning. Klagen førte ikke frem.

april 23, 2013 14:48:27 Nyheter

Hvitvasking - Fordelsavtale med Dun & Bradstreet - 8.2.2010

Norges Fondsmeglerforbund har inngått fordelsavtale med Dun & Bradstreet som innebærer at medlemmene oppnår rabaterte priser ved evt. avtaleinngåelse.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no