Nyhetsarkiv

april 23, 2013 15:28:14 Nyheter

Ny styreleder i Norges Fondsmeglerforbund - 3.5.2011

Tom Grøndahl er valgt til ny styreleder i Norges Fondsmeglerforbund. Tom Grøndahl har lang og bred erfaring som leder i finansinstitusjoner.

april 23, 2013 15:23:35 Nyheter

Årsberetning 2010 - 2.5.2011

Årsberetning for 2010 er publisert

april 23, 2013 15:21:48 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2011

Omsetningen var på NOK 2,45 milliarder mot NOK 505 millioner samme periode i fjor. Omsetningen var med andre ord ca 5 ganger så høy i første kvartal 2011 som i første kvartal 2010. Selskapene gjennomførte emisjoner for ca NOK 3,28 milliarder i første kvartal. Det ble registrert to nye selskaper i første kvartal mens tre ble avregistrert. To av disse som følge av notering på Oslo Axess.

april 23, 2013 15:20:59 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 24.3.2011

Klagen gjelder mangelfull oppfølgning fra Terra Markets side i forbindelse med aksjehandel gjennom foretaket. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 15:19:57 Nyheter

Lydopptak av kundesamtaler - 15.3.2011

Endring i forskrifter om plikt til lydopptak i tilknytning til yting av investeringstjenester trer i kraft 1. april 2011. I den forbindelse har Forbundet revidert Bransjestandard nr. 2 som definerer nærmere innholdet av lydopptaksplikten.

april 23, 2013 15:18:23 Høringer

Høringsuttalelse MiFID-review - 7.2.2011

Norges Fondsmeglerforbund har i samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner avgitt høringsuttalelse til EU-kommisjonens konsultasjonsdokument vedrørende endringer av MiFID-reguleringen.

april 23, 2013 15:14:22 Nyheter

Ny juridisk direktør i NFMF - 28.1.2011

Angela Nygaard (43) tiltrer som ny juridisk direktør i Norges Fondsmeglerforbund 1. februar 2011. Hun kommer fra stilling som tilsynsrådgiver i Finanstilsynet, avdeling for regnskaps- og revisortilsyn.

april 23, 2013 15:11:53 Nyheter

Korrigeringer av ligningskurser - 18.1.2011

Det er foretatt korrigeringer av kurser pr. 17., 18., 19., 24.,25., 26, 28. januar og 1. februar 2011

 

april 23, 2013 15:09:42 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 14.1.2011

Klagen er rettet mot SEB Enskilda AS og gjelder klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 15:08:35 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 12.1.2011

Klagen retter seg mot Handelsbanken Capital Markets. Saken gjelder klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg ut av aksjen. Klagen kan ikke føre frem.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no