Nyhetsarkiv

april 23, 2013 16:00:42 Statistikk

OTC-statistikk 2011

Omsetningen av unoterte aksjer i 2011 endte på ca. NOK 7,3 mrd. sammenlignet med ca NOK 2,9 mrd i 2010.

april 23, 2013 15:57:21 Høringer

Høringsuttalelse T2S - 7.12.2011

Norges Fondsmeglerforbund har avgitt høringsuttalelse om T2S. På det nåværende tidspunkt vil Forbundet ikke anbefale at VPS inngår avtale med European Central Bank om tilslutning til T2S. Vi vil anbefale at VPS ser an utviklingen med T2S-prosjektet både teknisk og kommersielt samt hvilke Csd’er/sentralbanker som slutter seg til T2S.

april 23, 2013 15:55:42 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 16.12.2011

Saken gjelder klage på manglende rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing. Klagen ble avvist på grunn av at forholdet var foreldet.

april 23, 2013 15:53:41 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 26.10.2011

Saken gjelder klage på manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 15:52:07 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Castelar Corporate Finance AS - 6.9.2011

Castelar Corporate Finance AS er tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 6. september 2011.

april 23, 2013 15:51:07 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.8.2011

Saken gjelder klage på uriktig kursinformajon i forbindelse med internettbasert aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 15:50:00 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 13.7.2011

Saken gjelder klage på investeringsrådgivning i forbindelse med investering med lånefinansiering. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

april 23, 2013 15:31:19 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2011

Omsetningen for 3. kvartal 2011 var på NOK 1,8 milliarder mot NOK 716 millioner samme periode i fjor.

april 23, 2013 15:30:40 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2011

Omsetningen for 2. kvartal 2011 var på NOK 2,23 milliarder mot NOK 344 millioner samme periode i fjor.

april 23, 2013 15:29:45 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 23.5.2011

Saken gjelder klage på rådgivningen i forbindelse med investering i to ulike produkter (med lånefinansiering) formidlet gjennom Warren Capital AS (tidligere Wicklund Asset Management AS). Klagen ble etter en konkret vurdering avvist som foreldet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no