Nyhetsarkiv

april 23, 2013 16:14:30 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 20.8.2012

Saken gjelder klage på manglende innleggelse av stop-loss på enkelte av klagers investeringer i aksjer, samt klage på manglende oppfølgning fra meglers side. Klager fikk medhold.

april 23, 2013 16:13:10 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 11.6.2012

Saken gjelder klage på Terra Markets AS’ manglende ivaretakelse av klagers ønske om ”lav” til ”moderat” risikoprofil, i forbindelse med 14 transaksjoner i 2008.

april 23, 2013 16:11:47 Nyheter

Ny adresse! - 11.6.2012

Postboks 1501 Vika, 0117 Oslo - Besøksadresse: Fjordalléen 16 - Telefon: 23 11 17 40

april 23, 2013 16:11:12 Nyheter

Vi flytter! - 6.6.2012

Fredag 8. juni flytter vi kontor til Fjordalléen 16. I forbindelse med flyttingen vil også vårt sentralbord være nede (gjelder både telefon og e-mail), og vi vil være operative på nytt kontor f.o.m. mandag 11. juni.

april 23, 2013 16:10:38 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.4.2012

Saken gjelder klage på at Nordnet foretok sperringer av klagers depot i forbindelse med tvangssalg av aksjer. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 16:08:54 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2012

Ligningskurser, som er antatt omsetningsverdi pr 1. januar 2012, er klare for børsnoterte egenkapitalinstrumenter og derivater, samt obligasjoner og sertifikater.

april 23, 2013 16:07:28 Nyheter

Skatt på finanstransaksjoner - 11.1.2012

Oxera-rapporten viser at skatt på finanstransaksjoner vil gi betydelig negative virkninger.

april 23, 2013 16:04:39 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2012 endte på NOK 504 millioner sammenlignet med NOK 1,8 milliarder samme periode i fjor.

april 23, 2013 16:03:49 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 2. kvartal 2012 endte på NOK 712 millioner sammenlignet med NOK 2,23 milliarder samme periode i fjor.

april 23, 2013 16:02:59 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 1. kvartal 2012 endte på NOK 988 millioner sammenlignet med NOK 2,45 milliarder samme periode i fjor.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no