Hovedsaker for nordiske verdipapirforetak i MiFID høringene

NSA har avgitt høringsuttalelse til ESMA Consultation og Discussion Papers om MiFID II og MiFIR. Hovedpunktene er oppsummert i Summary Paper

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no