Høring om regler systemviktige finansinstitusjoner

Forbundet er enig i at det er vesentlige forskjeller mellom bankers og verdipapirforetaks virksomhet som innebærer at verdipapirforetak ikke vil kunne anses som systemviktige dersom felles kriterier for banker og verdipapirforetak innføres.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no