Høring om gjennomføring av EØS-forpliktelser i vphl og vpf

Høringsforslaget inneholder blant annet bestemmelser om gjennomføring av artikler i MiFID  vedrørende prisstiller, systematisk internalisering, samt plikt til å offentliggjøre faste priser. Forbundet peker på at det ikke foreligger noe høringsnotat med nærmere omtale av bestemmelsene.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no