Høring om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved salg av alternative spareprodukter

Forbundet mener man bør avvente kommende EU-regulering om lydopptak før det gjennomføres særnorske regler.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no