Forslag til endring i regler om utlikning av Finanstilsynets utgifter

Forbundet påpeker blant annet at ressursbruk knyttet til regelverksutvikling etter oppdrag av departementet bør belastes Statsbudsjettet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no