Forbundet har avgitt høringsuttalelse til endringer i bonusforskriften

I høringsuttalelsen argumenter Forbundet for at det verken er nødvendig eller behov for å gjøre endringer i gjeldende bonusregulering. I følge EU-reguleringen skal det ligge et forholdsmessighetsprinsipp til grunn ved anvendelsen av regelverket, og den mulighet bør myndighetene legge til grunn.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no