ESMA høring om markedsmisbruk

Forbundet har svart på en rekke spørsmål fra ESMA om implementeringen av Market Abuse Regulation

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no