Organised Trading Facilities (OTFs) and potential problems for European equity markets

Verdipapirforetakenes Forbund har i samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Norden og Tyskland, samt Den Europeiske børsføderasjonen (FESE), sendt brev til det Irske Presidentskapet vedrørende OTF’er som er den nye foreslåtte kategoriseringen av Brokers Crossing Network. Forbundet mener at BCN’ene må kategoriseres som MTF’er eller SI’er.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no