Høringsuttalelse

ESMAs retningslinjer vedrørende egnethetstest

Norges Fondsmeglerforbund har avgitt en høringsuttalelse til ESMA’s “consultation on guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements”.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no