Høringsuttalelse

Nytt felles regelverk for clearing av egenkapitalinstrumenter og derivater

Norges Fondsmeglerforbund har avgitt en høringsuttalelse vedrørende Oslo Clearings forslag til nytt felles regelverk for clearing av egenkapitalinstrumenter og derivater - Magica.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no