NSA høringsuttalelse

NSA høringsuttalelse om CSD'er

Norges Fondsmeglerforbund har i samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner avgitt hørinsuttalelse til EU-kommisjonens forslag til nytt regelverk om CSD'er (verdipapirsentraler).

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no