Høringsuttalelse

Høringsuttalelse MiFID - review

Norges Fondsmeglerforbund har i samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner utarbeidet høringsuttalese til forslagene om revisjon av MiFID-bestemmelsene

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no