Høringsuttalelse 14. mars 2011

Diverse endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften, verdipapirregisterloven og finanstilsynsloven 

NFMF har avgitt høringsuttalelse vedrørende forslag til diverse endringer i verdipapirhandelloven m.m.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no