Høring

MiFID review høring

NSA har summert sine synspunkter på utviklingen av aksjemarkedsstrukturen i EU i et brev til EU-politikere. NSA har også samarbeidet med EBF i høringsrunden.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no