Brev til Finansdepartementet

Brev til Finansdepartementet 8. mars 2010

NFMF har anmodet om utsatt ikrafttredelse av verdipapirforskriftens nye regler om lydopptak mv.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no