Høringsuttalelse

Høringsuttalelse 1. desember 2009

NFMF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet vedr. forslag til endringer i verdipapirhandelloven vedr. andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no