Høringsuttalelse

Høringsuttalelse 1. oktober 2007

Høringsuttalelse vedrørende transaksjonsrapportering etter MiFID.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no