Høringsuttalelse

Høringsuttalelse 29.05.2006

Høringsuttalelse vedrørende NOU 2006:3 Om markeder for finansielle instrumenter (gjennomføring av MiFID og transparencydirektivet).

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no