Høringsuttalelse

Høringsuttalelse 02.05.05

Høringsuttalelse vedrørende forskrift om markedsmanipulasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner, investeringsanbefalinger m.v.- implementering av EUs Markedsmisbruksdirektiv.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no