Høringsuttalelse

Høringsuttalelse 03.05 2004

Høringsuttalelse vedrørende begrenset revisjon av verdipapirhandelloven mv. Brev til Finansdepartementet 3. mai 2004. Vedlegg med kommentarer til enkeltbestemmelser.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no